cross departmental cooperation

Hoe teambuilding samenwerking tussen afdelingen bevordert

Gepubliceerd op 6 mei 2019 door René Wittek

Bedrijven zijn sinds de industrialisatie in organisatorische eenheden opgedeeld. Dit is zinvol, omdat het zo mogelijk wordt om gerelateerde taken en activiteiten te combineren en middelen te bundelen.

Het brengt echter wel uitdagingen met zich mee. Om de efficiëntie te stroomlijnen moeten bedrijven ervoor zorgen dat afdelingen met elkaar samenwerken en functioneren. De daarmee samenhangende structurele problemen moeten herhaaldelijk door organisaties worden aangepakt en opgelost. Uiteraard is dit algemeen bekend. De meeste bedrijven gebruiken organogrammen om te illustreren hoe de medewerkers van het ene bedrijfsonderdeel in hun organisatie samenwerken met de andere onderdelen.

Het is echter niet voldoende om alleen de structurele voorwaarden te scheppen zodat de afdelingen en hun medewerkers vlot met elkaar kunnen communiceren. De omstandigheden moeten zodanig gecreëerd worden dat de werknemers dit ook daadwerkelijk WILLEN doen.

cross-functionele samenwerking

Afdelingen - Een sociale groep?

Uit de sociologie en sociale psychologie kennen we verschillende fenomenen die samenwerking tussen groepen bemoeilijken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de in-groep versus de uit-groep en stereotypering. Hoewel deze verschijnselen de samenwerking tussen afdelingen niet expliciet beschrijven, laten ze wel zien dat individuen in groepen vaak hun bedenkingen hebben tegen personen uit andere groepen.

Uit diverse studies en experimenten blijkt dat het gevoel binnen een groep te behoren vooral speelt wanneer de afzonderlijke individuen in sociaal opzicht sterk op elkaar lijken. Sociale overeenkomsten beperken zich niet alleen tot zaken als opleidingsniveau en inkomensklasse, maar omvatten ook geslacht, huidskleur en hobby's. Het lijkt aannemelijk dat afdelingen met gespecialiseerde functies over het algemeen een vergelijkbaar onderwijs- en inkomensniveau zullen hebben. Deze veronderstelling kan ertoe leiden dat een dergelijke afdeling binnen de onderneming een eigen sociale groep vormt.

In-groep, uit-groep en stereotypering

Dit ontstaan van een in-groep waarmee een persoon zich psychologisch als lid identificeert, leidt tot vriendjespolitiek binnen de in-groep en het ontbreken van een soortgelijke bevoordeling ten opzichte van een uit-groep. Deze voorkeur en affiniteit voor de sociale groep waar iemand zichzelf mee identificeert ten opzichte van de uit-groep, of iemand die als buitenstaander wordt beschouwd, kan op verschillende manieren op de werkplek tot uitdrukking komen.

Hoe vaak hebt u al enigszins humoristische, en tegelijkertijd geringschattende uitspraken over teams in uw organisatie gehoord? "Die Nerds van de ICT". "Die Gasten Hierboven" "Die slakken bij productie". Verder worden uit-groepen vaak als excuus gebruikt als productiecijfers of doelstellingen niet gehaald worden. "WE hadden beter kunnen presteren, maar de boekhoudafdeling houdt ons tegen", "WE hadden de nieuwe productlijn al lang kunnen verkopen, als de marketingafdeling beter zijn best had gedaan". Dit denken volgens uit-groepen en in-groepen kan ertoe leiden dat medewerkers van verschillende afdelingen niet willen samenwerken.

Deze terughoudendheid is meestal gebaseerd op vooroordelen. Vooroordelen die toenemen naarmate de groepen zich verder van anderen isoleren. Deze cyclus kan ervoor zorgen dat de interdepartementale samenwerking in bedrijven niet langer effectief is, ondanks de bestaande structuren.

Om dit fenomeen het hoofd te bieden zouden bedrijven regelmatig gezamenlijke teambuilding sessies moeten organiseren. Hierbij worden individuen uit verschillende afdelingen toegewezen aan een team om de teambuilding activiteit samen uit te voeren. En waarbij de deelnemers de samenwerking tussen de afdelingen kunnen bespreken.

cross-afdelingsoverschrijdende samenwerking

Beat the Box brengt Afdelingen Samen

In de ervaringsgerichte teambuilding activiteit, Beat the Box wordt de hele groep in kleine teams opgesplitst, allemaal met een eigen, gesloten koffer op tafel. Een korte en spannende videotrailer laat de deelnemers kennismaken met de activiteit. Een mysterieuze stem daagt iedereen uit om binnen 90 minuten het aftellen te stoppen. Al het gereedschap dat je nodig hebt zit in de dichte doos en de afgesloten koffers binnenin. Maar eerst moet je ze allemaal zien te openen door het oplossen van puzzels. In het begin denken de deelnemers dat het om een wedstrijd gaat. Dit komt omdat iedereen in teams is verdeeld, alle groepen blijkbaar hetzelfde materiaal hebben gekregen en er geen instructie is gegeven om samen te werken.

In het begin probeert elk team zo snel mogelijk zijn eigen doos of koffer te openen. Maar naarmate het spel vordert, realiseren de teams zich dat ze de resultaten van de andere groepen ook nodig hebben om het aftellen te doen stoppen. De groepen (analoog aan de afdelingen) moeten dus resultaten delen (analoog aan de resultaten van het werk) om het aftellen op tijd te kunnen stoppen (analoog aan het bedrijfsdoel).

Teambuilding verbetert de samenwerking tussen afdelingen

Deze teambuilding richt zich daarom op twee verschillende aspecten om de samenwerking tussen de afdelingen te verbeteren. Enerzijds wordt de hele groep opgedeeld in kleine teams, zodat medewerkers van verschillende afdelingen moeten samenwerken. Deze actieve samenwerking en het daarmee samenhangende gemeenschappelijke doel kan vooroordelen uit de weg ruimen. Met een afname van het in-groep denken en handelen als resultaat. Anderzijds zullen de deelnemers er op een speelse manier aan herinnerd worden dat het voor de afdelingen van bedrijven noodzakelijk is om het gemeenschappelijke bedrijfsdoel niet uit het oog te verliezen.

René Wittek

Oprichter & Managing Partner bij Spielgestalter

René Wittek is een sociaal psycholoog die graag de uitdagingen waar bedrijven tegenwoordig voor staan identificeert. Hij is altijd op zoek naar innovatieve manieren om die uitdagingen aan te gaan.

Alle Artikelen

Leestip