Teambuilding met Gemeenschapszin

Gepubliceerd op 3 mei 2010

De conferentiemissie van de organisatoren van het jaarlijkse World Event Management was een evenement organiseren dat voldeed aan BS8901. De BS8901 Sustainability in Event Management is een nieuwe standaard die speciaal is ontworpen voor de evenementenbranche met als doel de branche te helpen duurzamer te opereren.

Afgevaardigden werden uitgenodigd om geliefde kleding mee te nemen naar het evenement. Op de dag maakten ze, begeleid door een groot team, van hun kledingdonaties een gigantische versie van hun logo.

Een van de vereisten van organisaties die de BS8901 uitvoeren is dat ze de milieu effecten van hun activiteiten begrijpen en identificeren. Zij moeten ervoor zorgen dat maatregelen worden genomen om de effecten van de organisatie en op de economie in het algemeen tot een minimum te beperken. Rags to Riches was één aspect van het evenement dat deze doelstelling echt heeft gehaald.Alle Klantverhalen