Courage

Moedige teams opereren in een omgeving van vertrouwen, saamhorigheid en integriteit.

courageous teams

Moedige teams opereren in een omgeving van vertrouwen, saamhorigheid en integriteit. Ze hebben het initiatief om samen complexere projecten aan te pakken om zo meer te bereiken. Teamleden zetten samen door wanneer ze geconfronteerd worden met uitdagingen en ze ondergaan veranderingen zonder angst.

Moedige medewerkers hebben zelfvertrouwen. Ze proberen meer en discussiëren op een openlijkere manier. Als teamlid voelen ze zich gewaardeerd en hebben ook waardering voor hun mede-teamleden. Mensen die zich veilig en ondersteund voelen binnen hun team, durven uit hun comfortzone te komen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het ontwikkelen van moed vergt tijd en oefening. Teamleiders spelen daarbij een belangrijke rol. Leiders moeten een positieve houding aannemen en hun teamleden aanmoedigen om zich uit te spreken en hun ideeën te communiceren. Maak van actief luisteren een gewoonte. Toon interesse in de mening van anderen door vragen te stellen. Zorg voor een omgeving waarin mensen voelen dat het oké is om te erkennen dat ze het antwoord niet weten. Wanneer iedereen zich betrokken voelt en weet dat hun mening wordt gewaardeerd, zal de creativiteit en communicatie vanzelf gaan vloeien.

Leiders zouden een open, eerlijke en oplossingsgerichte communicatie moeten aanmoedigen. Ondersteun teamleden die durven te discussiëren over wat niet werkt en die potentieel gevoelige onderwerpen aan de orde durven te stellen. Teams waarin medewerkers worden aangemoedigd zich uit te spreken, zijn in staat om problemen te doorstaan, oplossingen te vinden en moedige beslissingen te maken.

Het is essentieel om gelegenheden te creëeren om elk teamlid en de waarde en vaardigheden die hij of zij in het team inbrengt, te leren kennen. Als er inzicht is in de waarde van individuele talenten in de groep, kun je teams in staat stellen om kansen grondig en nauwkeurig te evalueren en uitdagingen doelgericht aan te pakken. Door tijd en gedeelde ervaringen kunnen zij reflecteren op het verleden. Dit helpt hen om risico's rationeel in te schatten, gezamenlijke beslissingen te nemen en overhaaste, onproductieve acties te voorkomen.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op