Innovatie

Succes is een afspiegeling van het vermogen van een bedrijf om te innoveren. Ontwikkel een innovatiecultuur.

innovation creative thinking

Het is algemeen bekend dat succes op de markt een weerspiegeling is van het innovatievermogen van een bedrijf. Individuen moeten kunnen begrijpen waar zij passen binnen deze innovatiecultuur en wat zij kunnen doen ter ondersteuning hiervan. Het is belangrijk het concept van innovatie niet te verwarren met dat van ideeënvorming. Ideeënvorming is het bedenken en uitwerken van originele ideeën. Een gestructureerd en efficiënt evidence-based innovatieproces maakt het mogelijk ideeën vorm te geven in een bedrijf dat werkelijk flexibel is.

Het 'Global Innovation' spel is een praktische demonstratie van dit proces van ideeënvorming en innovatie. Zonder het innovatieproces kunnen ideeën niet worden uitgetest, geprioriteerd en ontworpen. Teambuilding programma’s spelen een rol in het demonstreren van dit concept op een praktische manier die makkelijk te onthouden is.

In bijvoorbeeld het uitvindings- en bouwprogramma 'Chain Reaction' krijgen teams een reeks aan ideeën die zij moeten verbeteren, prioriteren en uiteindelijk tot stand moeten brengen. Er kan ook worden geïnnoveerd op microniveau, bijvoorbeeld bij de uitvoering van taken. Teambuilding techniekprogramma’s zijn hier een goed voorbeeld van. Teams krijgen namelijk de gelegenheid om te innoveren tijdens de uitvoering van taken zoals het beoordelen en implementeren van plannen. Zo leren zij hoe zij de beschikbare middelen het beste in kunnen zetten om binnen een bepaalde tijd een zo goed mogelijk resultaat te bewerkstelligen. Een team kan een innovatieve cultuur laten zien door er originele ideeën in te verwerken en veranderingen aan te brengen aan de uitvoering en proces.

Tijdens een teambuilding programma doen sommige teams het wellicht beter dan andere. Met behulp van een korte feedback- en reflectieronde na afloop van het programma wordt de kennisuitwisseling over innovatietechnieken aangemoedigd binnen het gehele bedrijf.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op

Related Articles