Motivatie

Teambuilding programma's om mensen te inspireren en te motiveren

motivate your team

Motivatie is wanneer de juiste emotie, energie, plezier en passie wordt gecreëerd waardoor men kan worden gemobiliseerd om zich met hart en ziel in te zetten. Passie brengt doelgerichtheid (purpose) voort in anderen. Om gepassioneerd te worden over de zin of het nut van iets, moet iemand emotioneel geraakt worden.

Snelheid, flexibiliteit en innovatie zijn randvoorwaarden voor de hedendaagse bedrijfsvoering en personeelsleden hebben motivatie nodig om gefocust te blijven. Bedreven leiders spelen een belangrijke rol in het motiveren van individuen voor een gezamenlijk doel. Leiders kunnen behoorlijk invloedrijk zijn als zij over een overtuigende persoonlijkheid en meerdere netwerken beschikken.

Motivatie is besmettelijk. Het motiveren van de juiste personen kan het hele team beïnvloeden en zodra de opvattingen en energieën van een kritische massa van mensen zich op iets specifieks richten, kan verandering snel plaatsvinden. Zichtbaarheid buiten de groep is een andere vorm van erkenning. Zorg ervoor dat alle leden van de groep zo goed mogelijk zichtbaar zijn, verantwoording afleggen en zich gewaardeerd voelen. Zorg ervoor dat de teams niet teveel bezig blijven met negatief gedrag, maar juist met positieve gedragingen. Verbind mensen persoonlijk met elkaar.

Verschillende team netwerkoefeningen in de portfolio van Catalyst richten zich op het beter leren kennen van anderen op een persoonlijk niveau. Ieder van ons is een emotioneel wezen en daarom kunnen leiders het gevoel van doelgerichtheid in anderen bevorderen door hun emotie te bereiken. Emoties zijn dus de wijze waarop mensen iets van zichzelf geven en zo anderen inspireren om het doel, de missie en waarden van het bedrijf te omarmen, wat hen uiteindelijk zelf ook persoonlijke voldoening geeft. Dergelijke voldoening komt voort uit het gevoel dat men iets nuttigs bijdraagt en dat dit gewaardeerd wordt. Dit moet de groep gezamenlijk ervaren.

Als mens heeft iedereen de behoefte ergens bij te horen. We horen ergens bij wanneer we omringd zijn door mensen die hetzelfde van iets vinden, net zoveel als wij om iets geven en volgens dezelfde normen en waarden leven. Als alle mensen in een team voelen dat ze erbij horen, zullen ze zich gemotiveerd voelen.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op

Related Articles