Probleemoplossing

Het proces om oplossingen te vinden voor moeilijke of complexe kwesties.

problem solving activities

Problemen oplossen is een intrinsiek onderdeel van het dagelijks leven. Het wordt beschouwd als een belangrijke vaardigheid die door organisaties van hun mensen worden verlangd. Het hebben van competente probleemoplossende vaardigheden is essentieel voor individueel en teamsucces.

Het oplossen van problemen bestaat uit het vinden en definiëren van het probleem. Vervolgens moet er informatie worden ingewonnen.

Dynamische teams die samenwerken hebben als voordeel dat ze het probleem vanuit verschillende invalshoeken kunnen bekijken. Zo kunnen ze het probleem herdefiniëren en andere aspecten van het probleem identificeren die misschien beter op te lossen zijn. Het is niet onmogelijk om dit als individu te doen, maar het vereist wel oefening om 'out of the box' te denken.

Als het probleem eenmaal correct is geformuleerd moet creatief denken worden toegepast om aan alternatieve oplossingen te werken. Vervolgens wordt de besluitvorming gebruikt om een oplossing te selecteren en ten slotte wordt gebruik gemaakt van projectplanningsvaardigheden om de oplossing in praktijk te brengen. Ten slotte is de beoordeling en evaluatie van de oplossing belangrijk voor het succes op lange termijn.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op

Related Articles