Procesverbetering

Methode voor het identificeren, analyseren en optimaliseren van een proces om de efficiëntie te verbeteren.

Efficiëntie is een maat voor de prestaties van een proces in vergelijking met zijn volledige potentieel. Procesverbetering bestaat uit de methode van identificeren en analyseren ter verbetering van de efficiëntie, kosten en kwaliteit van producten of diensten. Dit resulteert over het algemeen in het aanpassen van taken of processen en/of het toevoegen van nieuwe processen ter verbetering van de efficiëntie.

Werknemers die al jaren bekend zijn met bepaalde systemen hebben de neiging om vast te houden aan huidige processen, of zij nu de noodzaak van verandering beseffen of niet. Door het personeel al tijdens vroege stadia van het verbeterproces aan boord te krijgen kan er een soepeler transitie plaatsvinden. Bedrijfsspellen en teambuilding activiteiten die gericht zijn op ervaringsleren zijn een uitstekende manier om het besef te creëren dat procesverandering tot verhoogde efficiëntie kan leiden.

Het Catalyst teambuilding product 'Need 4 Speed', waarbij teams miniatuurauto’s moeten bouwen met behulp van een collectie onderdelen en zij dus continu naar manieren moeten zoeken om hun tijdbesteding en precisie te verbeteren, is een dergelijke activiteit die leuk en interactief is en de voordelen van procesverbetering belicht. Teams gaan de strijd aan met elkaar met scores die zichtbaar zijn op een groot bord, wat ertoe leidt dat er steeds meer animo voor verandering komt: iedereen wil tenslotte zo snel mogelijk zijn. Daarnaast stimuleert het bijhouden van de gemiddelde score van alle deelnemende teams een onderlinge samenwerking in de zin van kennis delen, vaardigheden overbrengen en algemene verhoging van de efficiëntie.

Onderzoek wijst op de mogelijkheid van 'gamification' van dergelijke processen om het geleerde over te brengen naar de werkvloer, met als resultaat een bredere acceptatie van verandering en grotere betrokkenheid tijdens het proces naar verbetering.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op

Related Articles