Team Building for Hybrid Teams

Er is een nieuwe norm voor onze manier van werken. Veel mensen kunnen op afstand werken, althans seen deel van de tijd. In organisaties waar werken op afstand een optie is, ontstaat een hybride teamstructuur. Bij een hybride team werken sommige mensen vanuit huis en anderen vanuit één of meerdere kantoorlocaties. In grote organisaties bestaan hybride teams vaak uit werknemers die naar een kantoor gaan om te werken, maar de werkplekken van die organisatie kunnen zich in verschillende steden en vaak zelfs in verschillende landen bevinden!

Deze teambuildingactiviteiten herbergen een mix van hybride teams. Ze zijn zo ontworpen dat degenen die in dezelfde fysieke ruimte werken de mogelijkheid hebben om te profiteren van alle voordelen van face-to-face interactie, al dan niet onder fysieke afstandsregels. Ze zijn ook speciaal ontworpen om in het team één of meer mensen op te nemen die vanaf een andere locatie werken, of dat nu vanuit een apart kantoor of huis is. In sommige gevallen zullen ze verschillende rollen en verantwoordelijkheden hebben, en soms zullen ze hetzelfde zijn alsof ze in dezelfde fysieke ruimte zouden zijn. Als gevolg hiervan bootsen ze een echte hybride teamsituatie na en zijn ze een geweldige manier om verbinding te maken, te lachen en de hybride teamdynamiek te verbeteren.

Hybride teams variëren in flexibiliteit. Sommige werknemers hebben volledige autonomie om hun eigen tijd en waar ze werken te bepalen. Het is nog steeds gebruikelijk dat teamleden vergelijkbare uren werken en verplicht zijn om op kantoor een bepaald aantal dagen per week of maand te werken.

Om effectief te zijn, worden hybride teams geleid door competente leiders die samen met het team een transparant protocol van betrokkenheid en duidelijke communicatierichtlijnen opstellen. Gedeelde cultuur, teamdynamiek en menselijke kwaliteiten zoals empathie zijn essentieel voor het creëren van effectieve hybride teams. Regelmatige teamvergaderingen via een platform voor videoconferenties en regelmatige communicatie via een berichten-app zijn belangrijk voor het bevorderen van samenwerking en gedeeld creatief denken. Waar mogelijk is het ook belangrijk als teams van tijd tot tijd face-to-face in dezelfde ruimte kunnen samenkomen.

We hebben een range Icebreakers en Energisers die je kunt gebruiken om jouw hybride team gemotiveerd en betrokken te houden. Nee contact op en we delen graag onze ideen.

Op zoek naar iets anders? Bekijk de Team building Event Search

Kom je er niet uit? We maken graag een op maat oplossing voor jullie gewenst resultaat.

Contact