Flat Out Pyramid

Activeer cultuur in uw organisatie.

Gepubliceerd op 1 dec. 2023 door Guy Baker

Bedrijfscultuur gaat over gedeelde waarden, overtuigingen, attitudes en gebruiken die het gedrag van een organisatie karakteriseren en sturen. Het omvat alles, van de missie en visie van het bedrijf, tot de communicatiestijl, de besluitvormingsprocessen en de interacties met medewerkers. Een sterke bedrijfscultuur kan het gevoel van eenheid en doelgerichtheid onder medewerkers bevorderen, terwijl een zwakke of giftige cultuur kan leiden tot een laag moreel, hoog personeelsverloop en slechte prestaties.

Simon Sinek gelooft dat de bedrijfscultuur de kernwaarden van het bedrijf en het gedrag van medewerkers met elkaar verbindt. Veel bedrijven hebben hun kernwaarden weliswaar goed gedefinieerd, maar vaak hebben ze moeite om deze gedragsmatig te implementeren. Het gedrag van individuen binnen een bedrijf moet op natuurlijke wijze voortkomen uit de kernwaarden. Het gewenste gedrag kan dus alleen indirect worden beïnvloed. Medewerkers kunnen alleen het gewenste gedrag vertonen wanneer zij zich intrinsiek identificeren met de kernwaarden. Met andere woorden: de bedrijfscultuur moet worden afgestemd op de mensen en niet andersom.

Het Belang van een Duidelijke Bedrijfscultuur

Het hebben van een duidelijke bedrijfsculuur is uitermate belangrijk. Het helpt bij het definiëren van de waarden, overtuigingen en het gedrag van medewerkers. Een goed omschreven bedrijfscultuur kan de medewerkerstevredenheid, het teamwerk en de productiviteit verbeteren. Het helpt daarnaast toptalent aan te trekken en te behouden, omdat werknemers eerder bij een bedrijf blijven dat aansluit bij hun waarden en overtuigingen. Bedrijven moeten daarom tijd en moeite investeren in het ontwikkelen en behouden van een sterke bedrijfscultuur.

Een duidelijke bedrijfscultuur is voor elke organisatie cruciaal, aangezien het medewerkers richting biedt. Wanneer de bedrijfscultuur is vastgelegd in kernwaarden en gewenst gedrag, wordt het makkelijker om werknemers sturing te geven en mensen die niet het juiste gedrag vertonen te corrigeren. Om onduidelijkheid over het gewenste gedrag te voorkomen, moeten kernwaarden worden geformuleerd.

Zo is 'eerlijkheid' misschien geen duidelijke kernwaarde, maar 'altijd de waarheid vertellen' is dat wel. Het maakt immers direct duidelijk welk gedrag van de medewerkers wordt verwacht. Ook 'kwaliteit' is geen duidelijke kernwaarde, maar 'altijd streven naar het leveren van de beste kwaliteit' is dat wel.

Wanneer de bedrijfscultuur voor iedereen helder is, dan leidt dat tot een natuurlijk selectieproces. Als bijvoorbeeld van elke medewerker wordt verwacht dat hij of zij e-mails meteen beantwoordt, ook in het weekend, dan zal iedereen die daar niet blij mee is automatisch afvallen. Op deze manier zal het bedrijf de medewerkers behouden die het beste bij haar cultuur passen: een win-winsituatie.

Corporate Culture

Tekenen van een Giftige Bedrijfscultuur

Het herkennen van een giftige bedrijfscultuur kan een uitdaging zijn, maar er zijn drie belangrijke signalen waar u op moet letten: een hoog personeelsverloop, gebrek aan transparantie in besluitvormingsprocessen en een algemeen gevoel van negativiteit of wantrouwen onder werknemers. Als u een van deze signalen op uw werkplek opmerkt, wordt het wellicht tijd om de onderliggende problemen aan te pakken en te werken aan het creëren van een gezondere en positievere werkomgeving.

Het is van cruciaal belang om te beoordelen of uw organisatie een duidelijke bedrijfscultuur heeft. Wees daarvoor alert op de volgende signalen:

1. Hoog personeelsverloop:

Het kan zijn dat het u niet lukt om medewerkers voor langere tijd in uw organisatie te houden, wat u ook doet. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf werknemers ontslag neemt vanwege de bedrijfscultuur. Dit betekent dat er nog tal van andere redenen voor ontslag kunnen zijn. Een aanzienlijke stijging van het personeelsverloop kan echter duiden op onderliggende problemen met de bedrijfscultuur die moeten worden aangepakt.

2. Weinig tot geen enthousiasme:

Observeer uw collega's. Vinden zij hun werk leuk, of lijkt het alsof ze in de wachtkamer van de tandarts zitten? Een negatieve sfeer kan schadelijk zijn voor de arbeidstevredenheid en productiviteit, daarom is het cruciaal om een positieve werkomgeving te creëren, waarin werknemers zich gewaardeerd en gelukkig voelen.

3. Faalangst:

Fouten maken is een natuurlijk onderdeel van het werk. Werknemers kunnen echter verschillende niveaus van angst ervaren wanneer ze fouten maken. Weten ze dat fouten kunnen gebeuren, of zijn ze onevenredig bang voor de gevolgen van een mogelijke fout? Als dat laatste het geval is, is het tijd om actie te ondernemen en psychologische veiligheid te integreren in de bedrijfscultuur.

one voice

Drie Tekenen van een Gezonde Bedrijfscultuur

Het is belangrijk om de tekenen van een gezonde bedrijfscultuur te herkennen. Hieronder volgen drie indicatoren waarop u moet letten:

1. Humor wordt aangemoedigd

Wanneer er ruimte is voor humor, zelfs in serieuze werkomgevingen, dan is dat een teken dat de bedrijfscultuur positief en ondersteunend is.

2. Gedeelde waarden en gedag

Een sterke bedrijfscultuur is gebaseerd op gedeelde waarden en gedragingen. Als u het gevoel heeft dat u deel uitmaakt van een familie waarin iedereen zijn eigen persoonlijkheid mag hebben en waar een hoge mate van saamhorigheid is, is dat een goed teken. Dit is ook belangrijk om te onthouden bij het aannemen van nieuwe medewerkers, om een goede 'match' te garanderen en het risico op vroegtijdig ontslag te verkleinen.

3. Ondersteunende omgeving

Een bedrijf met een goede bedrijfscultuur is te herkennen aan het feit dat werknemers elkaar ondersteunen en dat successen worden gevierd. Als iedereen investeert in het succes van het bedrijf, ontstaat er vanzelf cohesie.

Corporate Culture

Hoe Verbetert u de Bedrijfscultuur?

Beantwoord onderstaande drie vragen om te bepalen of er verbeteringen kunnen worden aangebracht in uw bedrijfscultuur:

Stap 1: Zijn de kernwaarden helder?

Zijn uw kernwaarden duidelijk gedefinieerd, zonder vage termen als 'eerlijkheid' of 'kwaliteit'?

Stap 2: Is het duidelijk welk gedrag gewenst is?

Is het duidelijk welk gedrag van uw medewerkers wordt verwacht om de kernwaarden te kunnen handhaven?

Stap 3: Wordt dit gedrag gebruikt als meetinstrument?

Onthoud: het gedrag van leiders is cruciaal voor het verspreiden en handhaven van de juiste waarden binnen een bedrijf. Wordt het gewenste gedrag actief aangestuurd? Soms worden medewerkers die goed presteren niet aangesproken als hun gedrag niet aansluit bij de kernwaarden. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid stimuleert anderen niet om het gewenste gedrag te vertonen. Het hebben van helder beleid en het inzetten van gewenst gedrag als actief meetinstrument is zeer belangrijk.

Verbeteren van de Bedrijfscultuur met Teambuildingsactiviteiten

Teambuildingsactiviteiten zijn een uitstekende manier om de waarden van de organisatie te verkennen, of ze nu voor de eerste keer worden gedefinieerd, worden beoordeeld of aan het personeel worden doorgegeven. Hier zijn een aantal suggesties van het Catalyst Teambuildingnetwerk:

One Voice - Deelnemers ervaren de vreugde en de opbeurende kracht van samen zingen.

Speak Up Speak Out - In een ontspannen omgeving kunnen medewerkers hun mening geven over de bedrijfswaarden.

Flat Out Pyramid Puzzle - Teams werken samen om delen van een puzzel te bouwen. Alle delen samen vormen een gigantische piramide.

Hands On - Verwerk de handafdrukken van uw werknemers met hun individuele uitspraken in een logo.

Leadership Stories - Experimenteer met verschillende leiderschapsbenaderingen en ontdek hoe bedrijfscultuur begint bij leiders.

Time to Talk - Een snelle tool die spelers een gelijkwaardige stem geeft en spontane gesprekken op gang brengt.

Conclusie

We hebben vastgesteld dat een sterke bedrijfscultuur leidt tot een hogere productiviteit, een sterke merkidentiteit, een beter personeelsbehoud, betere teamprestaties en gelukkige, betrokken medewerkers. Neem de tijd om te beoordelen of de kernwaarden van uw bedrijf duidelijk zijn, welk gedrag gewenst is en of u dat gedrag als maatstaf gebruikt. Overweeg om teambuildingsactiviteiten op te nemen in uw strategie om de bedrijfscultuur in uw organisatie te verbeteren.

Guy Baker

Oprichter en Directeur van Catalyst Global

Guy zag de creatie en ontwikkeling van teambuilding concepten voor zich en ging vervolgens de wereld overtuigen van hun voordelen.

Alle Artikelen

Leestip