Missie, Visie & Waarden

Missie, Visie en Waarden zijn de strategische basis van een organisatie die haar doel communiceert.

Missie, Visie en Waarden vormen de strategische basis van een organisatie. Een missie is een verklaring die de doelen en waarden van een organisatie definieert. Het communiceert op een beknopte manier het bestaansdoel van de onderneming aan werknemers, klanten en belangrijke betrokkenen. Een visie is gericht op de toekomst en zet de aspiraties van een organisatie uiteen. Het bepaalt de richting, vermeldt de problemen die het bedrijf probeert op te lossen, en leidt transformationele initiatieven.

De waarden definiëren de belangrijkste leidende principes van een bedrijf. Het geeft werknemers, klanten en andere belanghebbenden een inzicht in overtuigingen van het bedrijf die haar gedrag en de houding beïnvloeden. Waarden zijn duurzaam. Waarden zijn gepassioneerd en roepen emotie op. Waarden worden vaak ondersteund door een Ethische code en/of Gedragscode waarin wordt beschreven hoe ze in de praktijk worden gebracht.

Het betrekken van medewerkers bij het creëren van waarden zorgt voor betrokkenheid. Het gedrag van leiders is ook belangrijk voor de verspreiding en handhaving van waarden binnen een bedrijf.

Teambuilding activiteiten zijn een uitstekende manier om bedrijfswaarden te verkennen, of ze nu voor de eerste keer gedefinieerd worden, herzien worden of gecommuniceerd worden met het personeel.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op

Related Articles