Inwerken

De vlotte integratie van werknemers in een bedrijf door het ontwikkelen van een gevoel van saamhorigheid.

Inwerken is het moeiteloos integreren van nieuwe werknemers in het bedrijf. Het creëren van een gevoel van saamhorigheid en het opbouwen van zelfvertrouwen, waardoor spanningen worden verminderd en zij sneller leren om een productief en gelukkig teamlid te worden. Onderdeel van dit integratieproces is het begrijpen van en aanpassen aan de bedrijfscultuur. Dit vindt gedeeltelijk plaats via een reeks van goed-gepositioneerde Inwerkprogramma’s en training- en ontwikkelingsprogramma’s.

Van activiteiten waarbij men spelenderwijs leert is aangetoond dat zij de betrokkenheid en positieve uitkomsten bevorderen. Apps die de betrokkenheid vergroten zoals bijvoorbeeld 'Go Engage' maken van inwerken een leuk stap-voor-stap proces dat zich over meerdere weken, maanden of zelfs een jaar uitstrekt. 'Go Engage' maakt nieuwe medewerkers op een leuke manier bekend met de bedrijfscultuur, het beleid, de procedures en werkzaamheden. Het zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers ongelimiteerd vragen kunnen stellen en steeds terug kunnen komen om hun begrip te verstevigen. Hierdoor kunnen nieuwe medewerkers al gauw bijdragen aan het succes van de organisatie. En dit zorgt er weer voor dat zij een gevoel van saamhorigheid en respect voor zichzelf en voor anderen ontwikkelen. Bovendien helpt dit soort activiteiten bij het versterken van het hele team, door op informele wijze bij te dragen aan het leerproces van nieuwe medewerkers.

Teambuilding activiteiten spelen een belangrijke rol tijdens het inwerkingsproces. Zo zijn 'Knowing Me Knowing You' en 'Quickfire' (gefocust op netwerkvaardigheden) niet alleen uitermate geschikt als instrumenten voor het inwerken van nieuwe medewerkers, maar dragen zij ook bij aan het opbouwen van duurzame relaties binnen het hele team. Tijdens een leuke, informele, gezamenlijke ervaring stellen individuen zich positief op tegenover hun collega’s, waardoor de tevredenheid met het werk en algehele productiviteit toeneemt.

Het ontwikkelen van een gevoel van saamhorigheid en loyaliteit kost tijd, maar een zorgvuldig ontworpen inwerkproces waarbij niet alleen de nieuwe medewerker maar het hele team wordt betrokken creëert een goede basis voor duurzaam succes.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op