City Build

Teams bouwen een mega modelstad.

2 - 3 uren
Binnen
Samenwerkend
40 - Onbeperkt

Programmaoverzicht

In City Build teams ontwerpen teams een deel van een modelstad. De stad heeft zones zoals industrie-, woon-, vrijetijds- en zakendistricten en met elkaar in verbinding staande infrastructuurvoorzieningen zoals wegen, spoorwegen en waterwegen. Het team werkt aan zijn eigen sectie, maar zorgt ervoor dat ze in een totaalaanpak met andere teams samenwerken. Dit zorgt voor uniformiteit van het ontwerp over de zones heen en zorgt ervoor dat de vervoersnetwerken in samenhang met de secties van de teams naast hen en in de stad als geheel doorstromen. Met behulp van een breed scala aan materialen bouwen ze een fantasierijke en creatieve stad die functioneel en esthetisch aantrekkelijk is. Als de tijd om is voegen de teams de delen van de stad samen en vieren ze hun succes met het werken aan een gemeenschappelijk doel.


Leerresultaten

De teams werken aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie en een gedeelde strategie die zij in de praktijk brengen door het toepassen van creativiteit en uitstekende projectmanagementvaardigheden. Planning en strategie door middel van effectieve teamoverschrijdende communicatie en samenwerking zijn essentieel om de zones van de stad met elkaar te verbinden en te laten doorstromen. Creativiteit binnen een gestructureerd ontwerpkader zorgt ervoor dat de stad functioneel, praktisch en mooi is. Ook het beheer van middelen en tijd is essentieel om het project op tijd af te ronden. City Build is een leuke, gedenkwaardige, gedeelde ervaring die steunt op de betrokkenheid van alle individuen, een goede teamdynamiek en samenwerking binnen de hele groep om succes te garanderen.

Related Testimonial

De City Build oefening verliep erg goed. Geweldige ervaring om te delen met je team. Leuk, constructief en nuttig als hulpmiddel om mensen samen te brengen.

Systematic Development

Offerte Aanvraag