Strategisch Denken

Identificeren en benutten van kansen die tot concurrentievoordeel leiden

strategic thinking

Strategisch denken omvat het creatief proces en de implementatie van unieke bedrijfsprocessen en het benutten van kansen die zullen leiden tot concurrentievoordeel. Strategische denkers zijn vooruitstrevend, in staat om met behendigheid op trends te reageren. Zij zijn risiconemers bij het identificeren en benutten van kansen. Zij zijn in staat hun aandacht af te stemmen op dagelijkse operationele zaken en strategische initiatieven voor de langere termijn. Ze zijn geïnteresseerd in wat er gebeurt op alle niveaus van een organisatie en de grotere zakelijke omgeving, proactief op zoek naar kennis en het verbeteren van hun vaardigheden.

In het huidige, steeds veranderende, zeer competitieve zakelijke landschap moedigen veel organisaties samenwerkend strategisch denken onder leiders aan. Strategisch denken in teamverband zorgt voor proactieve discussie en een reeks perspectieven op complexe kwesties, waardoor de impact van beslissingen op langere termijn beter kan worden geanalyseerd. Gezamenlijk creatief denken door leiders kan een cultuur van innovatie creëren die individuen steeds vaker in staat stelt doelen met succes te bereiken.

Bekijk ook onderstaande selectie gerelateerde programma's.
Hulp nodig bij het maken van de keuze? Zoekt u iets anders?

Neem Contact Op

Related Articles